Kullar

Coronethane
180705
E: Smörblomman's Prosecco
U: Smörblomman's Lucinda
Till salu när han har åldern inne
Sheltiehane       Coronethane
Coronethona
180627
E: Smörblomman's Prosecco
U: Smörblommman's Sockerärta
Honan stannar, hanarna blir till salu
Coronethane - Till salu
Coronethona - stannar
180611
E: MGK Smörblomman's Toblerone
U: Smörblomman's Samba
Coronethona - Stannar
180609
E: MGK Smörblomman's Toblerone
U: Smörlomman's Karamell
Sheltiehona - Stannar
Sheltiehane   -   Coronethane
180517
E: Cavymix Shiraz
U: Smörblomman's Princess Sindy
Hanarna är till salu
 
Lunkaryahona - Stannar
Lunkaryahona - Till salu
180512
E: Lillhagas Zandero
U: Smörblomman's Zensa
Texelhane     Sheltiehane
180508
E: Cavymix Shiraz
U: Smörblomman's Pigall
Båda till salu Lev. klara 8/6
Smörblomman's Pip     Smörblomman's Pixi
Pethonor- Stannar
Pethane - Till salu
180429
E: Lillhagas Bluetooth
U: Smörblomman's Pepita
Lev.Klar 4/6
Lunkaryahonor
Lunkaryahane - Till Salu
180411
E: SCH Lillhagas Zimmer
U: Smörblomman's Toy Mirin
Lev.klar
Coronethona                   Coronethane - Till salu
Sheltiehona 
180202
E: Smörblomman's Sombrero
U: Smörblomman's Toscana
Pethonor
Pethane 
180109
E: Lillhagas Bluetooth
U: Smörblomman's Vesslan
Pethonor - Släthåriga 
Pethane 
180113
E: Lillhagas Blurtooth
U: Smörblomman's Vectra
Smörblomman's Mocha
180101
E: SCH Lillhagas Zimmer
U: SCH Smörblomman's MIranda
Stannar
Lunkaryahane - Stand by
171228
E: SCH Lillhagas Zimmer
U: Smörblomman's Melinda
Coronethona - Till salu          Coronethona - stannar
171206
E: Cavymix Shiraz
U: SCH Smörblomman's Cloetta
Smörblomman's Cava
171206
E: Cavymix Shiraz
U: Smörblomman's Choco Ale
Smörblommann's Akleja
171028
E: Smörblomman's Minton
U: Smörblomman's Dahlia
Stannar
 
Coronethanar
171003
E: Cavymix Shira
U: Smörblomman's Scarlet Runner
Coronethane
170930
E: Smörblomman's Sombrero
U: Smörblomman's Sangria
Till salu
  
Sheltiehane
170930
E: Smörblomman's Sombrero
Y: Smörblomman's Lucinda
Tingad
Sheltiehanar 
Sheltiehona 
170908
E: Smörblomman's Il Nostro
U: Smörblomman's Princess Sindy
Sheltiehane - Stannar    Coronethane
Coronethona 
170907
E: Smörblomman's Il Nostro
U: Smörblomman's Lydia
Lunkaryahona - Stannar
Lunkryahona - Tingad och betald
170901
E: SCH Lillhagas Zimmer
U: Smörblomman's Harissa
Smörblomman's Samba
170829
E: Smörblomman's Il Nostro
U: Smörblomman's Selene
Stannar
 
Smörblomman's Sockerärta - sheltiehona     Smörblomman's Farinsocker - coronethane
20170805
E: Smörblomman's Riesenkola
U: Smörblomman's Sockerstrut
Båda stannar
Smörblomman's Hortensia
170730
E: Lillhagas Zandero
U: Smörblomman's Callandiva
Smörblomman's Karamell     Coronethanar 
170726
E: Cavymix Shiraz
U: SCH Smörblomman's Pistagenöt
Sheeltiehane - Till salu
170724
E: Cavymix Shiraz
U: Smörblomman's Periquita
 
Petkull
170704
E: Lillhagas Bluetooth
U: Tösen
Black/golden-honan blir till salu 
Lunkarya hane
170613
E: Smörblomman's Wasabi
U: Smörblomman's Renfana
Smörblomman's Jabulani
070613
E: Smörblomman's Wasabi
U: Smörblomman's Sindele
Stannar
Smörblomman's Zizzi
Smörblomman's Zelda        Smörblomman's Zkruttan - tingade
Lunkarya
170612
E: Smörblomman's Minton
E: Smöeblomman's Zensa
Coronethane
20170512
E: Smörblomman's Il Nostro
U: SCH Smörblomman's Cloetta
Petavlad sheltiehane
Petavlade sheltihonor
20170417
E: SCH Bella Cavia Yupi
U: Smörblomman's Vesslan
Det finns mycket långhår bakom mamma Vesslan som utvecklades till sheltie.
Därför tror jag att även dessa blir långhåriga. 
Hanen såld och agoutihonan blir till salu
Smörblomman's Sockerbit "Bebis"
Coronethane
20170401
E: GK Smörblomman's Sockerbeta
U: Smörblomman's Estrella
Stannar
Sheltie
Aguila - Chimay - Balder
170117
E: Cavymix Hero
U: Smörblomman's Briska
 
Smörblomman's Melinda
170114
E: Smörblomman's Wasabi
U: SCH Smörblomman's Moxie
 
Smörblomman's Miranda
170107
E: Confettis Jethro
U: Smörblomman's Malia
 
Lunkaryahanar
Till salu      Såld 
161202
E: Smörblomman's Minton
U: Smörblomman's Toy Mirin
 
Smörblomman's Lucinda
Coronet
161010
E: Cavymix Hero
U: Smörblomman's Lucy
 

Coronethonor

161001

E: Cavymix Hero

U: Smörblomman's Samira

En av dem kommer att stanna

Sheltie hona -Stannar

Coronethanar

16160919

E: Smörblomman's Il Nostro

U: Smörblomman's Periquita

Lunkaryahane

160919

E: Confettis Jethro

U: Smörblomman's Fuchsia

Smörblomman's Selene - Stannar    Smörblomman's Siri

Smörblomman's Sombrero - Stannar

160910

E: SCH Bella Cavia Yupi

U: Cavymix Samika

Smörblomman's Xanté     Sheltiehanen, öronveck 

160907

E: Smörblomman's Sockerbeta

U: Smörblomman's Julie Fleur

Lunkaryahane - Såld           Smörblomman's Dahlia

160817

E: Confettis Jethro

U: Smörblomman's Callandiva

Lunkaryahane - Till Salu          Lunkaryahona - Harissa

Lunkaryahane - Såld

160812

E: Smörblomman's Minton

U: Smörblomman's Renfana

Smörblomman's Riesenkola - Coronethane

160719

E: Cavimix Hero

U: SCH Smörblomman's Cloetta

Smörblomman's Feodora - Sheltihona     Smörblomman's Toblerone - Coronethane

160719

E: Cavimix Hero

U: Smörblomman's Tarragona

Smörblomman's Pepparkorn - Lunkaryahane

160611

E: Smörblomman's Wasabi

U: Smörblomman's Pimpinell

Sheltiehanar

160608

E: Smörblomman's Il Nostro

U: Smörblomman's Princess Sindy

Coronethonor

160606

E: SCH Bella Cavia Yupi

U: Smörblomman's Sangria

Sheltiehona     Coronethonor

160603

E: SCH Bella Cavia Yupi

E: Smörblomman's Briska

Coronethanar            Coronethona

160602

E: Smörblomman's Il Nostro

U: Smörblomman's Estrella

Coronethona                Coronethane

Sheltiehona

160411

E: Cavy Cats Attention Please

U: Smörblomman's Lucy

Smörblomman's Nutella

160403

E: Cavy Cats Attention Plaese

U: Smörblomman's Nougat

Sheltiehonor - Tingade tillsammans med Metaxa

Smörblomman's Toscana

160331

E: Malaxis Xerxes

U: Smörblomman's Metaxa

Sheltiehane

160312

E: Cavy Cats Attention Please

U: Smörblomman's Carmina Luna

Lunkarya

Zensa      -       Zen

160218

E: Smörblomman's Minton

U: Smörblomman's Zindy

Coronethona     -     Coronethane

151214

E: Cavycats Attention Please

E: Cavymix Samika

Smörblomman's Vesslan - pethona

151202

E: Malaxis Xerxes

U: Smörblomman's Bell

Lunkaryahonor

151202

E: Smörblomman's Minton

U: SCH Smörblomman's Moxie

Lunkarya

hane     -     hona

151202

E: Smörblomman's Minton

U: Smörblomman's Galanga

Lunkaryahane          Lunkaryahona

151108

E: Confettis Jethro

U: Smörblomman's Pimpinell

Tingad                                 Stand by                                 Tingad

3 mycket livliga sheltihanar

151024

E: SCH Smörblomman's Bailey's

U: Smörblomman's Sockerstrut

Coronethanar

Hanen till vänster har päsriktningsfel, virvel på ryggen - till salu    Hanen till höger har ett öronveck - Till salu

151020

E: SCH Smörblomman's Bailey's

U: Smörblomman's Afrodite

Lunkaryahanen Tjololo - Tingad och betald    Lunkaryahonan Sindele - stannar

151012

E: Orion vom Tendering See

U: smörblomman's Shamwari

3 coronethanar                         Coronethonan Estrella

150825

U: Cavy Cats Attention Please

U: SCH Smörblomman's B's Gräddkola

Smörblomman's Callandiva

150924

E: Orion vom Tendering See

U: Smörblomman's Fuchsia

Coronethonorna

Tarragona - Till salu        Cloetta - Stannar

150920

E: Cavy Cats Attention Please

U: Smörblomman's B's Geisha

Smörblomman's Princess Sindy

150825

E: Malaxis Xerxes

U: Smörblomman's Princess Litchi

Wasabi - stannar                        Tingad

150719

E: Orion vom Tendering see

U: Smörblomman's Chili

Sheltiehona - Stannar                       Coronethona - Stannar

Sheltihona - såld

150705

E: Cavy Cats Attention Please

U: Smörblomman's Carmina Luna

Lunkaryahanar med extra virvlar

150626

E: Smörblomman's Timjan

U: Smörblomman's Zindy

Smörblomman's Sangria  Stannar                   Coronethane

150614

E: Cavy Cats Attention Please

U: Smörblomman's Metaxa

Smörblomman's Briska

Sheltiehona

150520

E: Vibys Findus

U: Smörblomman's Evita Merlot

Stannar

 

Lunkaryahanar

150316

E: Smörblomman's Timjan

U: Smörblomman's Pimpinell

Lunkaryahonor

150310

E: Smörblomman's Timjan

U: Smörblomman's Kryddnejlika

Smörblomman's Zötiz

150228

E: Smörblomman's Minton

U: Smörblomman's Zara

Standby

Sheltiehona   -   Cronethane

150213

E: Cavy Cats Attention Pleace "Gideon"

U: Smörblomman's Sockergryn

Lunkaryahane   -   Lunkaryasheltie   -   Lunkaryahona

150228

E: Smörblomman's Timjan

U: Smörblomman's Toy Piggelin

Lunkaryasheltiehona   -   Lunkaryahona

150117

E: Smörblomman's Timjan

U: Smörblomman's Primula

Lunkaryahona   -   Lunkaryahane

Lunkaryahanar

150111

E: Smörblomman's Minton

U: Smörblomman's Chili