Killar har flyttat

04.02.2018 15:18

4/2

*Sangrias och Chimays  hanar har flyttat idag.

*En hona vardera från Vesslans och Vectras kullar är tingade.